Уникален 3D мапинг върху националната галерия

На 3D мапинг ще се наслаждават софиянци и гостите на столицата до 21 декември
пред национална галерия „Квадрат 50“. Визии от природата, растителния и животински свят, ще могат
да бъдат видени върху фасадата на българския Лувър всеки ден от 18:30 до
19:30 ч.3d картини
Автор на мапинга „Води и биоразнообразие“ е компанията Elektrick.Me,
реализатор на редица 3D проекти в цялата страна, сред които впечатляващия
визуален спектакъл за празника на Несебър и 150-годишнината на столицата
на смеха – Габрово. "Обичаме магията на визуалното изкуство. Благодарение
на екипа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, имаме
възможност да покажем една от магиите, които най-добре владеем – да
създаваме преживявания чрез 3D mapping анимация.", споделят създателите.

Мапингът има за цел да ни напомни за важните елементи в живота. В
забързаното си ежедневие не се замисляме колко важен фактор е водата, както
и биоразнообразието от растения и животни, обитаващи България.

През 2019 година предстои да се реализира втората част на проекта с фокус
върху темите „Отпадъци“, „Наводнения и свлачища“ и „Качество на
атмосферния въздух“

Анимация: Elektrick.me , музика и звуков дизайн Климент Дичев

Facebook event:
https://www.facebook.com/events/2234955096762793/?event_time_id=2234955130
096123