Има ли смисъл от магистратура?

18

Вероятно много от завършващите бакалаври си задават въпроса дали има смисъл от магистратура. Често добавка към него е уточнението – „в България?“.

Колкото и да не е приятно да си го признаем, ситуацията с висшето (и не само) образование в страната е далеч от желаното ниво. Бизнесът и университетите са отдалечени, и с времето се разделят още повече, въпреки многото приказки и привидни действия целящи от учебните заведения да излизат хора, готови да се впуснат в дебрите на реалния бизнес. Който от своя страна, често се разминава с това, което ни преподават на учебната скамейка. Все още са малко белите лястовици, за които се говори в тази статия.

Повечето завършващи студенти споделят мнението, че „Не може само теория, трябва и практика…“, „Образованието е хубаво нещо, лошото е, че често не върши работа в България“, „… практиката е по-добрият модел…“ и подобни.

Хубавото е, както споделя проф. Антоанета Василева, че вече има опити за привеждане на учебните програми в съответствие с европейските и световните стандарти, което гарантира успешна кариера в страната и чужбина. Тя споделя, че завършилите съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси”, често работят в европейски корпорации и банки, а именно това е най-добрата атестация за учебния процес.

Така че всички, които в момента си задават въпроси относно магистратурата и има ли полза от нея, правилният отговор е – от обучението винаги има полза, а и в България вече има учебни заведения, които гарантират качествена и успешна кариера по специалността, стига да има желание.