Великденски пости 2021 година

великденски пости 2021

Кога започват Великденските пости през 2021 година

Великденските пости или така нареченият Велик пост започват на 14 март и ще продължат до 2 май 2021 година. Православната църква отбелязва голямата Задушница преди Великия пост. Денят е посветен на почитта към починалите близки. Тази Задушница е първа за годината и е винаги преди неделя месопустна.

Близките на починалите посещават гроба, преливат го с вино, прекадяват го с тамян и след това раздават на присъстващите жито и храна за “Бог да прости мъртвите души”.
В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни – 7 март 2021г.) се извършва помен в чест на мъртвите – голямата Задушница пред Великия пост.

Църквата затова се моли за починалите от векове с вяра свои чеда и е определила нарочни дни за това – съботите в спомен на Великата събота преди Възкресение и задушниците, каквато е тази пред Великия пост.

Каква е ролята на постите в Православната Църква

Постите, установени от Православната Църква, са период за пречистване не само на тялото и укрепване на физическото здраве, но най-вече за извисяване на духа и завръщане в помислите към първоизточника на нашия живот – Бога. В една или друга степен те са характерни и за останалите световни религии.Така че всеки искрено вярващ и практикуващ постите, се радва на огромното им въздействие както на физическо, така и на духовно равнище.

През годината на постите са отредени около 220 дни: с малки изключения се пости всяка сряда и петък, в някои други дни от даден месец, както и по време на четирите основни годишни пости. Те могат да се прилагат от всички хора, независимо от възраст, пол, социално или семейно положение, включително от бременни жени и деца над 7-годишна възраст.

За да подобрят здравословното си състояние, могат да постят и атеисти, които в случая ще се грижат само за тялото си, но не без успех. Във всички случаи обаче постът трябва да бъде доброволен и предприет с ясното съзнание защо се прави.

Великият Пост

Духовната подготовка за него започва четири седмици преди неговото официално начало. На физическо равнище след Неделя Месопусна на 7 март постещият вече не употребява месо и месни произведения. След Неделя Сиропусна /Сирни заговезни/ на 14 март, постещият вече не употребява мляко и млечни произведения и това става от следващия ден, 15 март. Освен тези хранителни ограничения вярващите се въздържат от алкохол, пушене, кавги, непристойно поведение, слушане на неподходяща, агресивна музика, полово общуване и от всичко, което не е в унисон с периода на постите. Въздържат се да навредят на ближния си с думи, действия и мисли.

На Сирни заговезни се дава и приема прошка от близки, роднини, познати и непознати хора. Тази прошка е от огромно духовно, психическо и здравословно значение, тя има пречистващ характер и понякога сваля огромен товар от плещите ни.

Великият пост трае до 2 май включително, преди Възкресение Христово на следващия ден, 3 май.