Животът изчезва след 1,75 млрд. г.

космос1Последните следи от живот на Земята ще изчезнат след около 1,75 млрд. г. в резултат на пълно изпарение на водата от нейната повърхност.

Това поставя много строги рамки на възможността за поява на разумен живот на други планети. Смята се, че по това време слънчевата енергия ще се повиши толкова, че цялата вода на планетата ще се изпари. за съжаление, човекът и другите живи същества ще изчезнат доста по-рано и по това време на Земята ще се срещат само най-издръжливите микроорганизми.