Акселератор за бизнес идеи за климата отваря врати в България!

Кандидатствайте до 30-ти септември 2016!

Клийнтех България (Cleantech Bulgaria) и Клаймът КИК (Climate-KIC) канят всички иноватори, с бизнес идеи за справяне с изменението на климата, да се включат в програмата “Start-up Accelerator”, която стартира през октомври 2016г. в гр. София.

Клаймът КИК Акселератор е най-мащабната европейска предприемаческа инициатива, насочена към подпомагане развитието на стартиращи компании (early stage start-ups) с фокус чисти технологии и решения за справяне с климатичните промени. Програмата предлага интензивна тримесечна програма за българските предприемачи, по време на която да придобиват ключови умения за развиване и валидиране на бизнес идеята си, презентиране и водене на преговори с потенциални инвеститори и клиенти. Акселераторът подпомага стартиращите компании да развият своя бизнес на международно ниво чрез подкрепа до 15 000 евро, менторство и достъп до топ-европейска експертиза и възможности за подкрепа за следващо етапи (later stage) на развитие.

Кандидатствайте ако:

  • имате стартираща фирми в ранен стадий на развитие (до 3 години към момента на подаване на документи за участие), опериращи в сферата на чистите технологии;
  • сте иноватор с пазарна идея, в ранен стадий на развитие (без регистрирали фирма, но желаете да се развивате като предприемачи);
  • имате революционна идея, свързана с нови технологии и със значителен благоприятен ефект върху климата в някоя от следните области: урбанизъм и преход към интелигентни градове, устойчиви производствени системи, води и използване на земята, финансови инструменти, свързани с климата; енергии и енергийна ефективност и нови бизнес модели;
  • мотивирани сте да постигнете глобален успех;
  • решени сте да посветите време да участвате във всички тренинги и дейности на акселераторската програма;
  • Имате добро ниво на английски език (поне на ниво B2).

За повече информация, правила и начин на кандидатстване към програмата: http://www.climate-kic.org/ris/accelerator

За Организаторите:
Клаймът-КИК ( www.climate-kic.org) е най-голямото публично-частно партньорство в ЕС, насочено към борба с климатичните промени чрез иновации целящи изграждането на икономика с нулеви въглеродни емисии. Клаймът-КИК се подкрепя от Европейския Институт за Иновации и Технологии – независим орган на ЕС, който работи за отключването на иновационния потенциал на Европа.
„Клийнтех България” (http://cleantech.bg/) е НПО, която подкрепя устойчивото развитие и интегриране на чисти технологии и иновативни продукти и услуги в индустрията и бизнеса. Клийнтех България създава редица стратегически партньорства на местно и международно ниво с клъстери, центрове за технологичен трансфер, фирми и финансови институции, с които работи активно за стимулиране на нови бизнеси и решения за ниско-въглеродна икономика. От 2016 г. „Клийнтех България” е национален представител и координатор на Регионалната иновационна схема (RIS) на Европейския Институт за Иновации и Технологии (ЕИТ) за Клаймът КИК.