Акумулаторът пада бързо – имате утечка

512
колко е нормалната утечка и как се мери утечка

Когато използваме автомобила си всеки ден за ежедневни задължения (ходене на работа, училище, детска градина, пазаруване) трябва да „разчитаме“ на него, като го поддържаме и пазим по адекватен начин. Разбира се, има много малки проблеми, които могат да направят автомобила ни не толкова надежден. Пример за това е утечката на ток – тя може да „убие“ акумулатора на автомобила само за няколко дни, зависи от стойността и от времето за разрешаване на проблема.

Утечката на ток от акумулатора (т.нар. паразитен ток) представлява разреждане на батерията, когато тя е в покой. Разбира се, винаги има някакво минимална загуба на заряд, но при утечката то е в много по-големи количества от допустимите, въпреки че е невидимо. Така, акумулаторът може да бъде напълно разреден само за няколко дни пълен покой на автомобила, което не искаме да се случи.

Причините за утечка могат да бъдат десетки – замърсяване на клеми на акумулатора, окъсяване или друг проблем в окабеляването на автомобила, неправилно свързване на допълнителни уреди (GPS, таблет, буустметър) и други.

Как да разберем, че има утечка на ток в нашия автомобил?

Много по-добре би било да никой да не научава по трудният начин – да не успее да стартира автомобила в най-неподходящият момент. За жалост, утечката е невидима и не може да се предположи дали изобщо я има, така че най-често се разбира за нея по трудният начин.

Въпреки това, ако искате искате да измерите дали има утечка в автомобила ви, са ви нужни мултицет, соби, ключе 8 или 10 (според автомобила) и по желание работни ръкавици. Като за начало, трябва да отворите капака, да изключите всеки консуматор на ток в автомобила и да оставите предните прозорци отворени (защото ще се наложи да заключите колата). Готови сме с подготовката, да се захващаме за работа. Търсене на утечка с мултицет

Първо се включва червената сонда на мултицета (среща се и като мултиметър) на 10А, и се настройва на същия режим за мерене на ток в права верига. Свързваме тази сонда с минусовата клема на акумулатора, а другата – с премахнатият от клемата терминал. И настъпва моментът на истината – стойностите, които е добре да виждате са между 0.02 и 0.06. Това са нормални стойности за утечка на ток и перфектният случай (да показва 0) е почти невъзможен.

Какви са нормалните стойности на утечката в автомобила?

Интервалът, в който стойностите на утечката на ток са минимални и допустими са между 20-30 до 80 mA. Тези стойности могат да се дължат на радио плейър, други допълнително свързани консуматори на ток, но най-вече това е алармената система. Тя стои „будна“ през цялото време, когато автомобилът не работи и е заключен, а и почти винаги има мигащи лампички, сензори и други.

С утечка с такива минимални стойности, автомобилът може да стои в покой (като не се пали) между 40 и 60 дни. Разбира се, и дните варират за всеки автомобил, защото стойностите могат да бъдат строго индивидуални, както и размерът на акумулатора.

Важно е да се откриват подобни невидими проблеми, свързани с автомобила ни, защото той е средство, без което не може да живеем в днешно време. Отстраняването на проблемите прави автомобилите ни по-надеждни и намалява шанса от неприятни изненади в неподходящи моменти.