Какво е блокчейн (blockchain)?

блокчейн технологии

Блокчейн (blockchain) или на български – вериги от блокове представляват сбор от транзакции, с други думи това са комплекти от закодирана информация. Всеки блок се състои от три компонента:

  • информацията, която носи;
  • индивидуален хаш и
  • хаша на предходния блок.

Информацията това са детайлите относно транзакцията – подател, получател, сума и т.н. Хашът представлява код, които е уникален за всеки блок, т.е. можем да кажем, че хашът е името на блока. Също така всеки блок освен първият съдържа хаша на предходния като по този начин всички блокове са свързани и образуват верига. Така всеки един блок посочва друг блок, а от там идва и името на структурата – верига от блокове (blockchain).

Именно в това се изразява и сигурността на криптовалутите. Точно поради наличието на тази връзка, хакването е изключително трудно.

Защо?

Когато настъпи някаква промяна в информацията на блок, той автоматично променя своя хаш. И тъй като всеки блок е свързан с друг, то тази промяна трябва да се направи във всеки следващ блок. За да подсигурят още повече процесa, системите за криптовалута имат механизъм наречен Доказателство за работа или Proof-of-work. Неговата функция е да забавя създаването на нови блокове. В случая на биткойн, са необходими цели 10 минути. Ако някой иска да промени информацията в един блок, то той трябва да изчисли Доказателството за работа за всеки последвал блок. Това само по себе си би отнело изключително много време, през което хакът може да бъде засечен.

Източник: Benchtalks.com