Светлинност и цвят при дрехите

цветни дрехи

Първото впечатление, което една дреха (било то и дреха от промоция) прави, в най-голяма степен се обуславя от цвета. Когато сложен светлинен поток попадне върху непрозрачен предмет, повърхността на предмета поглъща определена част от светлинния поток. Непогълнатата от повърхността част от светлинния поток се отхвърля обратно или се отразява.

Колкото по-гладка е повърхността, върху която пада светлината, толкова повече светлинни лъчи тя отразява. Колкото повече светлинни лъчи отразява една повърхност, толкова блясъкът й е по-силен.

Силно отразяващите светлината повърхности се наричат огледални. Те отразяват светлинните лъчи в едно направление. Неравните или грапави повърхности също отразяват светлинните лъчи, но те отразяват светлината, като разсейват лъчите в различни посоки. Тъканите и материите, които се ползват в облеклото, обикновено притежават подобни повърхности.

Светлината, падаща върху непрозрачни предмети, частично се поглъща. Останалата част се отразява. Светлината, падаща върху прозрачен предмет, частично се отразява, а останалата й част преминава през по-тънкия или по-дебел слой от веществото на предмета – прозрачните предмети пропускат част от светлината. Виждаме, че всеки предмет отразява определена част от падащата върху него светлина (част с определена дължина на вълната).

Предмет, който отразява всички падащи върху него светлинни лъчи и ги разсейва, се възприема като вял. Предмет, който поглъща всички лъчи, се възприема като черен, предмет, който отразява само червените лъчи, а всички останали поглъща, има червен цвят. Нещо подобно е и при дрехите. Прието е, че цветът на телата зависи от това какви лъчи – с каква дължина – отразяват техните повърхности.

Съвременната теория на цветовете ги разделя в две групи: ахроматични цветове (наричани още безцветни или неутрални) – от бяло през всички нюанси на сивото до черно, и хроматични цветове – червени, оранжеви, жълти, зелени, сини, виолетови, пурпурни и всички техни оттенъци и нюанси. Цветът в облеклото рядко е случаен и много по-често се ползва натоварен с ясен смисъл, според символиката, която носи.

Ахроматичните цветове имат само една характеристика – светлота. Това означава, че ако два неутрални цвята са еднакво светли, те по нищо не се различават един от друг. Като сиви или неутрални цветове ние определяме само тези, в които отсъства какъвто и да било цветен оттенък, тъй че всеки жълтеникав, синкав или зеленикав сив цвят вече не е ахроматичен.

Източник: kapere.com